آلمان صدور بلو کارت را آغاز کرد

به کجا- بر اساس تصمیمی که در ماه آپریل توسط پارلمان آلمان گرفته شده،اداره اتباع خارجی آلمان از تاریخ اول ماه اوت ۲۰۱۲ تقاضاهای دریافت بلوکارت را دریافت خواهد کرد.

پیرو تصمیمی که در سال ۲۰۰۹ توسط پارلمان اتحادیه اروپا گرفته شد،اعضای عضو به منظور جذب نیروی کار متخصص موظف به فراهم کردن شرایط لازم شدند.در چند سال اخیر چند کشور این شرایط را فراهم کردند که در حال حاضر آخرین آنها آلمان میباشد.دارنده بلو کارت اجازه کار در اتحادیه اروپا به غیر از کشورهای دانمارک،انگلیس و ایرلند را خواهد داشت.

پیش نیاز های لازم برای دریافت بلو کارت در آلمان:

-داشتن مدرک دانشگاهی به انضمام نامه دعوت به کار رسمی از یک کارفرما در آلمان.

-حداقل حقوق سالانه ۴۵ هرار یورو

-رشته های خاص مانند پزشکی،مهندسی و IT با حقوق سالانه ۳۵ هزار یورو نیز مورد قبول میباشند.

-دارند بلوکارت مشروط بر سه سال کار مداوم قادر به دریافت اقامت دائم خواهد بود

-دارندگان بلو کارت در صورت اثبات آشنایی کامل زبان آلمانی پس از دو سال قادر به دریافت اقامت دائم خواهند بود.

مدت زمان لازم جهت صدور کارت حداقل دو هفته اعلام شده که البته مشروط به آموزش های کامل نیروی اختصاص یافته برای برررسی این در خواست ها خواهد بود.