به کجا-به دنبال باطل شدن نتایج لاتاری ۲۰۱۰ و اعلام ۱۵ جولای ۲۰۱۱ برای اعلام مجدد نتایج،دیروز در تاریخ۱۵ جولای نتایج لاتاری ۲۰۱۰ آمریکا بر روی سایت لاتاری آمریکا قرار گرفت.با داشتن confirmation number،نام فامیل وسال تولد میتوانید نتایج را مشاهده کنید.

لینک

لاتاری آمریکا