اقامت انگلستان-تغییرات و قوانین جدید

برنامه اقامت مالتا هنوز در حال بررسی
۱۳۹۰-۰۳-۲۴
پاکیزه‌ترین شهرهای جهان در سال ۲۰۱۱
۱۳۹۰-۰۳-۲۹

به کجا– آخرین اخبارهفته گذشته در رابطه با قوانین و شرایط مهاجرت انگلستان :

-افزایش مهاجرین از اروپای مرکزی و شرقی به انگلستان.

بر اساس آخرین آمار ۵ کشور اول در مهاجرت به انگلستان از کشورهای اروپای مرکزی مانند بلغارستان هستند.این افزایش مهاجرین از اروپا بر اثر سیاست های جدید اعمال شده در جهت کاهش مهاجرین از خارج از اروپا به انگلستان میباشد.

-کاهش تدریجی ویزاهای دانشجویی انگلستان در ۵ سال آینده.

بر اساس این خبر انگلستان قصد دارد طی ۵ سال آینده ۲۳۰،۰۰۰ ویزا از ویزاهای دانشجویی بکاهد.

اقامت دائم انگلستان

-پیشنهادات جدید درجهت اصلاح قوانین اقامت دائم به منظور محدود کردن ویزاهای موقتی که به اقامت دائم تبدیل میشوند.

این تغییرات احتمالی مانند:

*-تغییرات در ویزای TIER 2 در جهت محدود کردن برای رسیدن به اقامت دائم به استثنا گروهای خاص

*ایجاد گروهای جدید ویزا

*محدودیت سطح زبان برای افراد خانواده هایTIER 2 در جهت گرفتن اقامت دائم

*تغییرات در ویزاهای Tier5

 

اکثر این قوانین جدیددر جهت محدود کردن اعطای اقامت دائم انگلستان و محدود کردن ویزا های دانشجویی میباشد.