مهاجرت به انگلستان از طریق گروه متخصصین

گروه متخصصین Tier 1)General) –  به آن دسته از متقاضیان اطلاق میشود که تحت عناوین افراد متخصص ، مبتکر ،  پزشکان و دندانپزشکان ، نویسندگان ، هنرمندان و آهنگسازان قصد مهاجرت به بریتانیای کبیر (انگلیس) را دارند . در این راستا وزارت کشور و اداره مهاجرت اتباع بیگانه در کشور انگلستان طی تصویب قوانین خاص نسبت به امتیازبندی  گروه متخصصین مبادرت ورزیده و افراد واجد شرایط در صورت داشتن مدارک و سوابق درخشان کاری و حرفه ای میتوانند همراه خانواده به این کشور مهاجرت کنند.

برای واجد شرایط بودن در این گروه وپذیرفته شدن در گروه افراد متخصص ، پرونده متقاضی بر اساس نظام برآورد امتیازبندی بررسی می شود . متقاضی باید :

حداقل ۷۵ امتیاز برای مشخصه های ( سن ، مدارک تحصیلی ، درآمد قبلی و تجربه کاری در بریتانیای کبیر ) بدست آورد
حداقل ۱۰ امتیاز برای داشتن دانش زبان انگلسی
حداقل ۱۰ امتیاز جهت ارائه مدارک مالی دال بر پول قابل دسترسی جهت گذراندن امور زندگی

اگر فرد متقاضی نتواند یکی از امتیازات فوق را کسب کند تقاضای وی رد خواهد شد.

 

مهاجرت به انگلستان در گروه سرمایه گذاری یک میلیون پوندی

برای واجد شرایط بودن در این گروه سرمایه گذاری و براساس سیستم امتیاز بندی جدید ، افراد متقاضی برای داشتن مبلغ یک میلیون پوندی می توانند تا ۷۵ امتیاز را کسب کنند . این مبلغ باید در اختیار متقاضی و قابل انتقال به بریتانیای کبیر باشد .

متقاضیان در این گروه نیازی به دانستن زبان انگلیسی و داشتن دیگر هزینه های همراه را طبق سیستم امتیاز بندی جدید ندارند . این گروه از متقاضیان بر خلاف دیگر گروهها که باید پول کافی در بدو ورود به انگلستان را همراه داشته باشند نیازی به داشتن مبلغ ذکر شده را ندارند .

متقاضی جهت اخذ اقامت در این گروه باید توانایی سرمایه گذاری حداقل یک میلیون پوند انگلستان را در این کشور داشته باشد . این مبلغ می تواند در زمان تسلیم تقاضانامه در خارج از کشور یا در انگلستنان باشد .
اگر مبلغ ذکر شده به پوند انگلستان نبوده و ارز دیگری است متقاضی باید آن را به پوند استرلینگ تبدیل کند .
متقاضی در صورتیکه با همسر خود قصد اقامت در انگلستان در گروه سرمایه گذاری را داشته باشد می تواند از سرمایه همسر خود بصورت مشترک بهره گرفته و مجموع یک میلیون پوند سرمایه گذاری را انجام دهد .

امتیاز بندی

۳۰ امتیاز برای داشتن مبلغ یک میلیون پوند که قابل انتقال به انگلستان باشد .
۳۰ امتیاز جهت سرمایه گذاری حداقل  ۷۵۰۰۰۰ پوند از سرمایه در انگلستان در اوراق مشارکت دولتی ، سهام و غیره . . . ( سرمایه گذاری در مسکن و املاک از این قانون مستثنی است .)
۱۵ امتیاز در صورتیکه شخص سرمایه گذار در  ۳ ماه اول پس از اخذ ویزا نسبت به سرمایه گذاری اقدام کند .

 

سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار پوندی

این گروه به آن دسته از متقاضیانی اطلاق می گردد که جهت انجام فعالیت های اقتصادی – تجاری وارد انگلستان می شوند . این افراد باید پس از ثبت شرکت تجاری نسبت به آغاز فعالیت اقتصادی اهتمام ورزند .

– اگر متقاضی در زمان تسلیم تقاضانامه در انگلستان حضور داشته باشند
– اگر متقاضی در زمان تسلیم تقاضا از قبل در گروه سرمایه گذاری ویزای اقامت داشته و این تقاضا صرفاً جهت تمدید اقامت باشد
– اگر متقاضی با ویزای Business در انگلستان حضور داشته و در حال حاضر متقاضی تمدید ویزا در گروه سرمایه گذاری است
– اگر متقاضی تقاضانامه خود را جهت اخذ ویزای سرمایه گذاری تقدیم سفارت کرده باشد.

طبق قوانین و مقررات جدید ادارهُ مهاجرت انگلستان ، افراد مهاجر در گروه سرمایه گذاری باید برای ورود امتیازات ذیل را کسب نمایند :

۷۵ امتیاز برای مشخصات حرفه ای – تحصیلی
۱۰ امتیاز برای زبان انگلیسی
۱۰ امتیاز برای پول گذران زندگی

ویزای کار در انگلستان Tier-2

در صورتیکه متقاضی بالای ۱۶ سال بوده و در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا سوئیس مقیم نباشد می تواند در نظام امتیازبندی در خواست ویزای / مجوز کاری از کشور انگلستان بکند

معمولاً در صورتی به این افراد ویزای کار اعطاء می شود که فردی با همان مهارت وتجربه حرفه ای که مقیم انگلستان باشد را نتوان برای آن موقعیت شغلی پیدا کرد.

تحصیل در انگلستان – دریافت ویزای تحصیلی از انگلیس(Tier 4)

اگر شما قصد ورود به انگلیس جهت تحصیل یا ادامهُ تحصیل را در یکی از دانشکده یا دانشگاههای کشور انگلیس را در برنامهُ خود دارید باید بخاطر داشته باشید که محل تحصیل شما حتماً در لیست مراکز آموزشی – علمی مورد تایید وزارت کشور بریتانیای کبیر باشد .

مهاجرت به انگلستان  – هنرمندان و ورزشکاران(Tier-4)

منظور از گروه هنرمند و ورزشکار به افرادی اطلاق می شود که جهت انجام امور ورزشی ، سرگرمی یا هنری بمدت ۱۲ ماه  وارد بریتانیای کبیر می شوند .

در صورتیکه فرد متقاضی از ورزشکاران بین المللی در سطح عالی بوده و شغل وی بتواند کمک شایان توجهی به امر ورزشی در بریتانیای کبیر کند می تواند در این گروه تقاضای خود را تسلیم کند .
در صورتیکه متقاضی مربی ورزشی باشد باید مدارک و مدارج مرتبط و معتبر را همراه داشته با شد