بلغارستان

کشوری است در جنوب شرقی اروپا. پایتخت این کشور شهر صوفیه می‌باشد. مساحت بلغارستان ۱۱۰.۹۱۲ کیلومتر مربع می‌باشد، جمعیت این کشور بالغ بر ۸.۷۷۵.۱۹۸ (۱۹۹۵ ملل متحد) نفر است.

یکی از امتیازات و برتری های برنامه مهاجرت به بلغارستان سطح هزینه پایین برای اخذ اقامت دائم در اتحادیه اروپا و هزینه فوق العاده پایین در امور بازرگانی و مالیاتی این کشور می باشد.
بزرگترین مزیت این برنامه مهاجرتی نسبت به برنامه های دیگر، اخذ پاسپورت پس از گذشت ۵ سال از اقامت دائم فرد متقاضی می باشد و در این مدت فرد متقاضی برای اخذ پاسپورت نیازی به حضور فیزیکی و یا زندگی در بلغارستان نخواهد داشت. اما در هر حال فرد متقاضی به همراه اعضای خانواده خود می تواند در هر زمانی که مایل باشد به بلغارستان وارد و یا خارج شود. همچنین فرد متقاضی به همراه خانواده می تواند از تمام مزایای تحصیلی – کار و مسافرت به تمام اروپا استفاده نماید.

شرایط مورد نیاز
چارچوب صلاحیت برای کاندیدهای این برنامه مهاجرتی به شرح ذیل می باشد:
–   فرد متقاضی می بایست تابع یکی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا باشد.
–   وکالت نامه رسمی و تایید توافق نامه سرمایه گذاری توسط سفارت بلغارستان.
–   سرمایه گذاری مبلغ۵۱۱,۲۹۲   یورو به صورت سپرده ۵ ساله ویا پرداخت بهره بانکی این مبلغ ۱۷۰۰۰۰ یورو (غیر قابل برگشت به سرمایه گذار)

پروسه انجام کار:
پروسه انجام کار با رسیدگی به پیشینه تجاری فرد متقاضی  و تایید منبع سرمایه آغاز خواهد شد.
پس از این مرحله، مجوز رسمی از طرف دولت بلغارستان برای انتقال سرمایه صادر خواهد شد.
بعد از انجام انتقال سرمایه، سند رسمی انتقال سرمایه از طرف وزارت دارایی بلغارستان برای سرمایه گذار صادر خواهد شد.
پروسه اخذ اقامت دائم بین ۴ تا ۶ ماه انجام پذیر می باشد.
پس از اعطای اقامت دائم، سرمایه گذار به همراه خانواده از حضور فیزیکی در این کشور برای اخذ پاسپورت معاف می شود.